2,800 Ft

A demokrácia új világrendje

A demokrácia új világrendje
  • Telefonszám: 06 - 52 742 091
  • Város / Település: Debrecen
  • Megye: Hajdú-Bihar megye
  • Irányítószám: 4027
  • Feladás: 2021.január.31 - 17:36
  • Lejárat: 4 nap, 19 óra

A könyv a globalizáció és a demokráciaelmélet változásainak összefüggéseivel foglalkozik. Az utóbbi évtizedekben két jelentős változás történt. Az egyik 1989.-ben, amikor az európai létezett szocializmus rendszere látványosan összeomlott és a liberális demokrácia világrendszerré vált. A másik változás kifejezetten a globalizációval függött össze, aminek következtében a globális pénzügyi lobbi olyan mértékben befolyásolhatta a nemzetállamok politikai rendszerét, hogy azok már a szokványos értelemben vett liberális demokrácia létét is megkérdőjelezték. E két folyamat eredményeként a demokrácia új világrendje alakult ki. A szerző ennek sajátosságait vizsgálja.

A könyv elsőként három tudós, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas és Robert Went kapcsolódó elméletét mutatja be. Ezek nyomán arra a következtetésre jut, hogy a demokrácia új világrendjének alapvetően két fő jellemzője van: a posztnemzeti és a posztdemokratikus állapot. A posztnemzeti állapot azt jelenti, hogy a nemzetállamok ma már nem képesek a korábbi nemzetállami funkcióikat az állam régi keretein belül megvalósítani, ezért szupranacionális szervezetek létrehozásával próbálják azt megoldani. Ilyen szervezet az Európai Unió is, amely egyedi történelmi kísérlet egy föderálisan működő szövetségi rendszer kialakítására. A posztdemokratikus állapot pedig úgy jellemezhető, hogy bár az évszázadok során kialakult demokratikus intézményrendszerek léteznek és formálisan működnek, de a globális pénzügyi piac erős befolyása miatt a politikai döntéshozatal a démosztól átkerül a pénzügyi lobbi kezébe.

A könyv a továbbiak során ismerteti Claus Offe két és fél elméletét a demokrácia válságáról, amely egyúttal egyfajta kiutat is megjelöl a mostani válságból. Ennek nyomán a szerző ismerteti a saját elméletét a gazdaságirányítási rendszerről, amely magába olvaszt minden korábbi elméletet, így az Offe által külön-külön vizsgált szociális állam és a piac-liberális elmélet annak csupán partikuláris esetét képviseli. Egy esetleges világkormány létrehozásának lehetőségét vizsgálva Robert Dahl átruházott autoritás elméletét mutatja be, hozzáfűzve a saját elképzelését is.

A könyv utolsó részében Fukuyama „end of ideology” tétele nyomán a szerző arra keresi a választ, hogy a liberális demokrácia európai győzelmével valóban vége lett-e az ideológia fejlődésének, vagy sem? Demokráciaelméletének megfelelően arra a következtetésre jut, hogy a demokrácia mai válsága csak egy állomása lehet annak a fejlődési folyamatnak, ami jellemezte a liberális demokrácia eddigi fejlődését is. Ám ez a fejlődés egy bizonyos fokon szükségszerűen be fog fejeződni, amely az általa bevezetett rendszerstabilitási mutató elérésekor történhet meg. Ez akkor következik be, amikor a kényszereknek és szabadságjogoknak egy olyan elegye alakul ki, amikor a túlzott szabadságjog megadásakor a politikai rendszer működése instabilissá válik. Ezért a politikai rendszerek fejlődésének szükségszerűen végesnek kell lennie, tehát a szerző demokráciaelmélete szükségszerűen endista elmélet.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Email this to someone
Hirdetés azonosítószám: 81955c1e4490f576

  

765 megtekintés, 1 ma

  

Probléma jelentése

Folyamatban.....