Felhasználási feltételek

Üdvözöljük honlapunkon!

Jelen felhasználási feltételek egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a KLUGEX részvénytársaság, 20361 Thunder Rd. W. Colorado Springs, CO 80908 United States, továbbiakban: Üzemeltető), mint az hirdetes.uno szolgáltatás (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között.

A hirdetes.uno szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Ha Ön a felhasználási feltételek bármely pontjával nem ért egyet, kérjük ne használja a szolgáltatást. Megértését köszönjük.

1, Üzemeltető fenntartja magának a jogot a felhasználási feltételek külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására is. A Felhasználó felelőssége, hogy a felhasználási feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a felhasználási feltételek módosításának elfogadását jelenti.

2, Jelen Weoldal használata és böngészése az Ön saját kockázatára történik. Ön tudomásul veszi, hogy sem a hirdetes.uno üzemeltetője, sem bármely a Weboldal kialakításában vagy előállításában résztvevő harmadik fél nem felelős azokért az esetleges közvetlen vagy közvetett következményekért, vagy károkért, amelyek a weboldalhoz való hozzáférésből, vagy annak használatából erednek.

3, A hirdetes.uno weboldalon található linkek külső, harmadik fél által üzemeltetett Honlapokra is mutathatnak. Ezek a Honapok semmilyen módon nem állnak ellenőrzésünk alatt. Nem tudjuk garantálni, hogy az így elért Honlapok használata biztonságos, tartalmuk valós, legális, vagy megfelel az Ön által elvártaknak.

4, Üzemeltető, az hirdetes.uno weboldalon közzétett valamennyi információ tekintetében közvetítőszolgáltatónak minősül, ezért az oldal tartalmáért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, vagy felelősséget!

5, A Felhasználó által közzétett tartalomért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa elérhetővé tett tartalom nem sérti más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat.

6, Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Felhasználók által feltöltött tartalmakért, vagy a Felhasználók által feltöltött tartalommal harmadik személy részére okozott károkért.

7, Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával, esetleges hibáival vagy megszűnésével kapcsolatosan.

8, A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

9, Üzemeltető bármely tartalom megjelenését megtagadhatja vagy megjelent tartalmakat minden előzetes figyelmeztetés vagy indoklás nélkül törölheti. A duplikált tartalmú hirdetések automatikusan törlésre kerülnek!

10, Ha Ön oldalunkon kifogásolható vagy jogsértő tartalmat vagy linket talál, kérjük haladéktalanul jelezze számunkra, hogy mihamarabb eltávolíthassuk.

11, Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó jelen felhasználási feltételekben foglaltakkal ellentétes módon jár el, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését ideiglenesen vagy véglegesen korlátozza.

12, A szolgáltatással összefüggő esetleges jogviták elbírálására az Üzemeltető és a Felhasználó kizárólagos illetékességgel az Amerikai Egyesült Államok, Colorado állam, Denver megyei Bíróság illetékességét fogadja el.

Tiltott tartalmak
A hirdetés lejártáig tilos ugyanazon hirdetés ismételt feladása! Ez alól nem mentesít, ha más kategóriába ill. eltérő szövegezéssel kerül feladásra a hirdetés.
Tilos szexuális szolgáltatásokat kínáló hirdetések feladása, beleértve az erotikus masszázs, vagy szextelefon reklámokat.
Tilos a dizájner drogokat reklámozó hirdetések feladása.

A Szolgáltatás használatával tilos bármely olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom megjelenítése, amely bármilyen módon a hatályos jogszabályokba ütközik, (egyebek közt hamisítványok-replikák, szerzői jogot sértő másolatok), vagy trágár, sértő, gyűlöletkeltő vagy félrevezető lehet.
Tiltott tartalom továbbá a részvények, értékpapírok, kötvények, vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni.
Jövedéki adó hatálya alá eső terméket csak olyan felhasználó hirdethet, aki jogi személyiséggel rendelkezik, és mint ilyen, jogosult ezen termékek forgalmazására. (Dohánynemű, szeszes italok).
Védett állatok forgalmazása
Jó néhány állatfaj élő és élettelen egyedeinek, illetve származékainak tartását, illetve kereskedelmét bonyolult hazai, európai uniós és nemzetközi jogszabályok szabályozzák. Egyes védett fajok, illetve a belőlük készült termékek forgalmazása tilos, másoké meghatározott engedélyekhez kötött. Kérjük, hogy hirdetése feladásánál, aukció indításánál körültekintően járjon el. Jogellenes hirdetés esetén az áru eltávolításra kerül, ami az eladó jogainak korlátozását vonhatja maga után. A leggyakrabban előforduló termékek és a forgalmazásukkal kapcsolatos szabályok:

Élő állatok
A Magyarországon előforduló állatfajok a legtöbb esetben nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) alapján védett fajok egyedeinek forgalmazása tilos, erre engedély sem adható. Ez a tilalom vonatkozik többek között a sünre, mókusra, a pelefajokra, szinte valamennyi madárfajra és tojásaira, valamennyi hüllőre (pl. mocsári teknős) és kétéltűre, illetve
számos lepkefajra. Hazánkban a természetben elő nem forduló szárazföldi teknősök (pl. görög teknős), egyes papagájok stb. kizárólag hatósági bizonylattal adhatók-vehetők. Főemlősök, tehát majmok és félmajmok forgalmazása Magyarországon tilos!

Elefántcsont
Figyelembe véve a nemzetközi korlátozásokat és egyezmények előírásait, néhány kivételtől eltekintve a legtöbb elefántcsontból készült termék (ékszerek, faragványok, használati tárgyak) nem kínálható fel eladásra online kereskedelmi portálokon. Ez alól kivételt képeznek
– bizonyíthatóan 1947 előtti zongorák elefántcsont billentyűzettel
– bizonyíthatóan 1947 előtti egyéb elefántcsontból készült, vagy azzal díszített
megmunkált tárgyak, faragványok, bútorok
Azt, hogy az eladásra felkínált tárgy valóban régiség, az eladónak dokumentummal, pl. szakértői véleménnyel kell tudnia bizonyítani.

Szőrmék, prémek
Általában véve a szőrmék, a belőlük készült termékek (pl. bundák) forgalmazása nem tilos. Akadnak azonban olyan állatok, melyek szőrméjének forgalmazása tilos vagy engedélyekhez kötött. Tilos pl. ocelot, jaguár, leopárd, tigris, hópárduc, hiúz, vadmacska, vidra vagy farkas prémjének illetve az abból készült termékeknek a forgalmazása.

Kitömött madarak
Kitömött madarak hirdetése és megvásárlása esetén fokozott körültekintéssel járjon el, hiszen e tevékenység a legtöbb esetben tilos. A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) által védett fajok egyedei nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. E tilalom vonatkozik többek között valamennyi kitömött ragadozó madárra, bagolyra, és szinte valamennyi hazánkban előforduló madárfajra. Kitömött fácánra, fogolyra, szajkóra, szarkára, dolmányos varjúra ez a tilalom nem vonatkozik.

Hüllőbőrből készült termékek
Számos hüllőbőrből készült termék kereskedelmét nemzetközi egyezmény szabályozza. Ezek forgalmazása akkor lehetséges, ha az eladó bizonyítani tudja, hogy a termékek megszerzése, az Európai Unió területére történő behozatala a megfelelő engedélyekkel, tehát jogszerűen történt. Ez vonatkozik valamennyi óriáskígyó, krokodil és varánusz bőrből készült tárgyra.

Teknőspáncél és belőle készült termékek
Valamennyi tengeri teknősfaj páncélja, illetve a belőle készült különféle tárgyak (szemüvegkeret, fésű, ékszer, gitárpengető stb.) forgalmazása tilos.
A teknőspáncél színű, mintázatú, de mesterséges anyagból, pl. műanyagból készített tárgyak természetesen korlátozás nélkül adhatók-vehetők, azonban ilyen esetekben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az áru nem valódi teknőspáncélból van. FONTOS, hogy a természetvédelmi törvény, illetve az EU szabályai szerint védett állatok jogellenes eladása, eladásra történő felkínálása, megvétele, vételi ajánlat tétele a legtöbb esetben bűncselekménynek minősül és a Btk. szabályai szerint akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A szabályok tehát mind az eladóra, mind a vevőre vonatkoznak.
Amennyiben nem biztos abban, hogy az adott állat, vagy termék forgalmazható, inkább ne hirdesse online kereskedelmi portálokon, mert akár bűncselekményt is elkövethet. Ha azonban rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, annak beszkennelt másolatát feltétlenül töltse föl a hirdetéshez, így mind a vásárló, mind a hatóságok számára azonnal látható, hogy legális hirdetésről van szó.
A vonatkozó szabályokkal kapcsolatban további információt az alábbi oldalakon talál:
http://www.kvvm.hu/index.php?pid=12&sid=12&hid=1546
http://www.termeszetvedelem.hu
http://www.eu-wildlifetrade.org/html/hu/intro.asp
http://www.kormanyhivatal.hu

Levélcímünk:
KLUGEX INC
hirdetés.uno
PO BOX 2212 Monument,
CO 80132 United States